Ericsson.

Diplomskåpet.

När Ericsson ville uppmärksamma personerna bakom uppfinningen Phone Doubler med något som hade ett bestående värde gick uppdraget till oss. (I Sverige kom uppfinningen att marknadsföras som Telia Duo.)

Vad vi hjälpte till med.

Vi ritade en slipsnål i form av ett utropstecken och ett ”diplomskåp” att förvara den i. Guldsmederna Elmqvist&Roll, Ruthbergs Modellsnickeri och City Glas hjälpte oss att förverkligade våra idéer.