• Foto: Martin Sundström

Utan Gränser (numera We Effect).

Kooperationens biståndsorganisation.

En av Sveriges största och äldsta biståndsorganisationer.

Vad vi hjälpte till med.

Vi skapade en lättförstålig tankebild som snabbt berättade om deras biståndsidé. Idén förpackades i en enkel A6-broschyr som var billig att sprida.