Engelsberg

Summer School in Classical Architecture

Engelsberg Summer School in Classical Architecture är en fyraveckors intensivkurs där deltagarna inte bara får lära sig om klassisk arkitektur utan också hur man ritar utan att använda en dator. Kursen hålls på Engelsbergs bruk som är ett av få privatägda världsarv.

Vad vi hjälpte till med.

Ny logotyp samt struktur och form till deras nya hemsida.