SCI-lab.

Sensory Cognitive Interaction Laboratory.

Forskargruppen SCI-lab forskar om perception, minne och emotion, med särskild inriktning på hur doftsinnet påverkar dessa processer. Gruppen undersöker för närvarande om doftsinnet kan vara en tidig markör för demenssjukdom, varför det är så svårt att namnge dofter, om man kan träna hjärnan med doftbaserade datorspel och om dofter kan påverka sociala processer. För att besvara dessa frågor mäter de beteenden och hjärnaktivitet med olika metoder. Arbetet leds av Jonas Olofsson som är docent i psykologi vid Stockholms universitet.

Vad vi hjälper till med.

Nuförtiden behöver en forskargrupp vara profilerad som ett företag, dels för att attrahera medarbetare, dels för att finansiera verksamheten. Det är där vi kommer in, hittills har vi hjälpt till med att namnge forskargruppen, gjort deras logotyp, visitkort och hemsida.