Lindström&Göthberg.

Executive development.

Skapar individuella utvecklingsprogram för företagsledare och andra personer med stort ansvar i företag och organisationer.

Vad vi hjälper till med.

Marknadskommunikation och varumärkesstärkande åtgärder. Logotyp, designprogram, folder, PowerPoint-presentationer samt idé, form, foto och struktur till deras hemsida.